วันที่ปัจจุบัน : 26/03/2015 เวลา 22:40
amnat.info
google
 
 
 
 
 
 
นายสุทธินันท์ บุญมี ผวจ.อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้าง ร.ร. ตชด. ภูดานกอย อ.ปทุมราชวงศา
Amnatcharoen Trade Link 2015 ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริ....
ผวจ.อจ.(นายสุทธินันท์ บุญมี) ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจที่ห้องรับรองพญาครุฑ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ช....
  ประชาสัมพันธ์  
   

  ข่าวประชาสัมพันธ์
งานตลาดนัดข้าวพันธุ์ดีและงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพปี 58....
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี....
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง....
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่....
  ข่าวประกาศ
  ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์(ครั้งที่).... (911.84 KB)

  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 11 รายการ.... (35.86 KB)

  ประกาศขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่เลิกใช้แล้ว.... (138.06 KB)

  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด.... (159.92 KB)

  TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ท.... (3.46 KB)

  TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling โ.... (3.46 KB)


   งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
    ข่าวกิจกรรม  
  สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด อำนาจเจริญ.. อ่านต่อ
 
   
    ภาพ Photo  
  งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง....
2014-11-17 11:03:38
 
  “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ....
2014-11-12 11:06:34
 
  สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด อำนาจเจริญ....
2014-11-12 10:59:35
 
  งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ....
2014-10-09 14:24:27
 
   

 
ถึงสื่อถึงคน ตอนน้าแต๋น หนองเม็ก: จากเกษตรกรปลูกผักใช้สารเคมี ฉีดสารเคมีจนร่างกายป่วย ต่อมาจึงหันมาทำกสิกรรมไร้สารพิษ ติดตามเรื่องราวของน้าแต๋นและน้าแหวน ..
สรุปผลการปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2557 2014-09-30 10:53:51
    วิดีโอ VDO  
  สรุปผลการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2557 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
2014-08-13 15:13:20
 
  amnatcharoen สรุปผลการดำเนินงานเดือน มิ ย 57
2014-07-01 16:47:13
 
  จังหวัดอำนาจเจริญ สรุปผลการดำเนินงานเดือน พ ค 57
2014-05-30 12:11:20
 
  สรุปผลงานในรอบเดือนเมษายน 2557
2014-04-30 16:13:52
 
   
ดาวน์โหลดเอกสาร
   ข่าวประกวดราคา
  หนังสือเวียน ข้อสั่งการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
 
    ติดตามข่าวออนไลน์
 
 
     
 
นายสุทธินันท์ บุญมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 

  รวมลิงค์เว็บไซต์จังหวัด อื่นๆ
  ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด
  บริการประชาชน
  สารสนเทศจังหวัด
  หน่วยงานภาครัฐ
  แสดงความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์จังหวัดอำนาจเจริญ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
  หนังสือพิมพ์

  ทีวีออนไลน์

    หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
 

กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ

กระทรวงแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ

กระทรวงการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อำนาจเจริญ
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 75 จังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อำนาจเจริญ

องค์กรอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ

กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

กระทรวงคมนาคม
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
แขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ส่วนที่ 3
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ

กระทรวงกลาโหม
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอำนจเจริญ

ทบวง/วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.อำนาจเจริญ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.อำนาจเจริญ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

คุณสามารถดาวน์โหลดเว็บเบราว์เซอร์ด้านล่างนี้เพื่อการแสดงผลที่ดีของเว็บไซต์
 
  
 
 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 21 พฤศจิกายน 2556 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels
Valid CSS! Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional
รวมจำนวนผู้เยี่ยมชม :