สินค้าอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ทั้งหมด 19 รายการ

 
 
  • อ.เมือง บ.น้ำปลีก 3 รายการ
  • อ.เมือง ต.นาหมอม้า 8 รายการ
  • อ.เมือง ต.บุ่ง 8 รายการ
 
     
 

สินค้าอำเภอลืออำนาจ ทั้งหมด 21 รายการ

 
 
  • ต.เปือย 3 รายการ
  • ต.ไร่ขี 3 รายการ
  • ต.อำนาจ 6 รายการ
  • ต.ดงบัง 2 รายการ
  • ต.แมด 2 รายการ
  • ต.โคกลาง 4 รายการ
  • ต.ดงมะยาง 1 รายการ
 
     
 

สินค้าอำเภอชานุมาน ทั้งหมด 12 รายการ

 
 
  • ต.ป่าก่อ 4 รายการ
  • ต.โคกสาร 4 รายการ
  • ต.ชานุมาน 4 รายการ
 
     
 

สินค้าอำเภอหัวตะพาน ทั้งหมด - รายการ

 
 
  • ไม่พบข้อมูล
 
     
 

สินค้าอำเภอเสนางคนิคม ทั้งหมด 96 รายการ

 
 
  • ต.หนองสามสี 6 รายการ
  • ต.โพนทอง 12 รายการ
  • ต.หนองไฮ 24 รายการ
  • ต.นาเวียง 12รายการ
  • ต.เสนางคนิคม24 รายการ
  • ต.ไร่สีสุก 18 รายการ
 
     
 

สินค้าอำเภอพนา ทั้งหมด 24 รายการ

 
 
  • ต.พระเหลา 14 รายการ
  • ต.ไม้กลอน 5 รายการ
  • ต.พนา 3 รายการ
  • ต.จานลาน 2 รายการ
 
     
 

สินค้าอำเภอปทุมราชวงศา ทั้งหมด 32 รายการ

 
 
  • ต.ห้วย 2 รายการ
  • ต.นาป่าแซง 11 รายการ
  • ต.ลือ12 รายการ
  • ต.นาหว้า 6 รายการ
  • ต.คำโพน 1 รายการ