วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 00:18
amnat.info
google
 
 
 
     
 

ข้อมูลผู้บริหาร

   

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ดำรงตำแหน่่ง 1 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน

ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด วันที่ 16 มิถุนายน 2504
ภูมิลำเนา จังหวัดกรุงเทพ ฯ

คุณวุฒิการศึกษา
๑. ศศ.บ. (รัฐศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาอบรม
๑. พ.ศ. 2538 – หลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ 38
๒. พ.ศ. 2544 – หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 41
๓. พ.ศ.2558-2559 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่นที่ 58

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2542 – นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2545 – นายอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2550 – นายอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2551 – นายอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2552 – นายอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2552 – นายอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2553 – นายอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2554 – ปลัดจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2554 – ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
พ.ศ. 2556 – รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ


 
  
     
 
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels