วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 00:16
amnat.info
google
 
 
 
     
 

ข้อมูลผู้บริหาร

   

นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ดำรงตำแหน่่ง10 ต.ค 2559 - ปัจจุบัน

 

๑.ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล วิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ
ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

๒.ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รปม. (นิด้า)
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง
- มัธยมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
- ประถมศึกษา โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

๓.ประวัติการรับราชการ

- ปี 2524 – 2541 ปลัดอำเภอ
- จังหวัดอุดรธานี
- จังหวัดอุบลราชธานี

- ปี 2542 – 2558 (รวม 16 ปี) นายอำเภอ
- อำเภอปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
- อำเภอบุณฑริก , อำเภอสำโรง , อำเภอดอนมดแดง , อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี
- อำเภอทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
- อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
- อำเภอนาทม จ.นครพนม
- อำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม

- 16 ตุลาคม 2558 – 9 ตุลาคม 2559

  • ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ

- 10 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

๔.ประวัติการฝึกอบรม
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 38
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 41

๕.ดูงานต่างประเทศ
- ยุโรป , มาเลเซีย , จีน , เวียดนาม

  
     
 
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels