วันที่ปัจจุบัน : 27/06/2017 เวลา 07:24
amnat.info
google
 
 
 
     
 

ทำเนียบผู้บริหาร

   

     
นายชาติสง่า โมฬีชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
3 ก.ย. 2536 - 30 ก.ย. 2538
นายดุสิต จันทรบุตร
ผู้ว่าราชการจังหวัด
1 ต.ค. 2538 - 11 ม.ค. 2541
นายสันติ เกรียงไกรสุข
ผู้ว่าราชการจังหวัด
12 ม.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2541
     
นายสว่าง ศรีศกุน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
1 ต.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2542
นายสมศักดิ์ แก้วสุทธิ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2544
นายจิรศักดิ์ เกษณียบุตร
ผู้ว่าราชการจังหวัด
1 ต.ค. 2544 - 4 มิ.ย. 2546
     
นายวีระ เสรีรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
5 มิ.ย. 2546 - 13 มิ.ย.2547
นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
14 มิ.ย. 2547 - 30 ก.ย.2548
นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
1 ต.ค. 2548 -10 พ.ย. 2549
     
นายกิติภูมิ สุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
13 พ.ย. 2549 - 29 เม.ย. 2550
นายปริญญา ปานทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
30 เม.ย. 2550 - 30 ก.ย. 2551
นายวิเชียร ชวลิต
ผู้ว่าราชการจังหวัด
20 ต.ค. 2551 - 15 มี.ค 2553
     
นายบุญสนอง บุญมี
ผู้ว่าราชการจังหวัด
16 มี.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553
นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
ผู้ว่าราชการจังหวัด
1 ต.ค. 2553 - 27 พ.ย. 2554
นายกำธร ถาวรสถิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
6 ธ.ค.2554 -19 พ.ย. 2555

นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
19 พ.ย 2555 - 30 ก.ย. 2557
นายสุทธินันท์ บุญมี
ผู้ว่าราชการจังหวัด
3 พ.ย 2557 - 30 ก.ย. 2558
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
2 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559
     
   
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

2 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน
   
     
 
  
     
 
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 

  ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด

  สารสนเทศจังหวัด

   
 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 26 เมษายน 2558 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels