วันที่ปัจจุบัน : 20/09/2017 เวลา 12:05
amnat.info
google
 
 
 
 
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)/ระบบสารสนเทศผู้บริหาร(EIS) จังหวัดอำนาจเจริญ (Intranet)

     
GIS : พลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ (อ้างอิง: เว็บไซต์) จาก :กระทรวงพลังงาน
 

    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านพลังงาน จังหวัดอำนาจเจริญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านพลังงาน (GIS Energy Database) คือ แผนที่อิเล็กทรอนิกส์สำหรับแสดงรายละเอียดข้อมูลด้านพลังงานเช่น สถานที่ตั้งแหล่งพลังงาน กิจการแปรรูปพลังงาน สถานประกอบการด้านพลังงาน ศักยภาพพลังงาน เป็นต้น ในที่นี้ได้นำเสนอแผนที่แหล่งพลังงานของจังหวัดอำนาจเจริญ แผนที่กิจการแปรรูปพลังงานของจังหวัดอำนาจเจริญ และแผนที่การกระจายตัวของแหล่งพลังงานที่มีจำนวนมากที่สุด 5 อันดับแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ ดังรูป 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

 
     

     
 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 045-523002 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th