วันที่ปัจจุบัน : 20/09/2017 เวลา 12:07
amnat.info
google
 
 
 
 
 

รวมสารสนเทศจังหวัดอำนาจเจริญ

 
 
   

 
รวบรวมข้อมูล
ระบบจัดการ
ข่าว / กิจกรรม
 
     
           
จัดการคุณภาพภาครัฐPMQA การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของจังหวัดอำนาจเจริญ   ระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคล
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร บุคคลระดับกรม (DPIS) Departmental Personnel Information System
  ข่าวประกวดราคา
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของจังหวัดอำนาจเจริญ
 
           
จัดการความรู้ (KM)
Knowledge Management
รวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจาย อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาเป็นระบบ
  ระบบ E-newsletter
ระบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
(บอกรับข่าวสาร) ในรูปของจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ฉบับร่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข่าวภายใน จังหวัดอำนาจเจริญและภูมิภาค
 
           
เตือนภัยธรรมชาติ
รวบรวมระบบ Warning ของจังหวัดอำนาจเจริญ
  ระบบ Event calendar 
ปฎิทิน,วาระงานผู้บริหารจังหวัดฯ
 

ข่าวน่าสนใจ / ข่าวประกาศ
รวบรวมข่าวน่าสนใจในจังหวัดอำนาจเจริญ

 
           
ข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดอำนาจเจริญ
  ระบบ Poll / Vote
สถิติ การแสดงความคิดเห็น
  คลิป/วิดิโอ
รวมคลิปวีดีโอ จาก Youtube และ สื่ออื่นที่เกี่ยวข้ิอง
 
           
ศูนย์บริการร่วมจังหวัด
หน่วยงานที่ให้บริการ, กระบวนการให้บริการ, หมายเลขโทรศัพท์
  ระบบรับเรื่องร้องทุกข์
บริการรับร้องทุกข์จากความเดือดร้อน ของประชาชน
  ภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมของผู้บริหารและ ส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ
 
           
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
มารู้จัก พรบ,กฎหมาย,คำสั่ง เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ,แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาสม
  ระบบฐานข้อมูล45 กลุ่มเรื่อง ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด   ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสาร/แบบฟอร์ม/หนังสือราชการ เป็นต้น

 
           
หน่วยงาน อปท.
รวมลิงค์ เว็บไซต์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน จังหวัดอำนาจเจริญ
  โครงการจัดทำแผนบริหาร
จัดการและพัฒนาทรัพยากร
น้ำ
  ประชุมประจำเดือน
กำหนดการประชุม ,หนังสือเชิญประชุม ,รายงานการประชุม
 
บริการทั่วไป
ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด
ข้อมูลเกี่ยวการท่องเที่ยว
 
เว็บบอร์ด
กระดานเว็บบอร์ด หรือกระดานสนทนา
  ประวัติจังหวัด
ความเป็นมาของจังหวัดอำนาจเจริญ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
รวมสถานที่ท่องเที่ยวภายใน จังหวัดอำนาจเจริญ

 
           
เชคเมล์ (email) 
ตรวจเช็คจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัดอำนาจเจริญ
  ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
คำขวัญ ,วิสัยทัศน์,เขตพื้นที่,ข้อมูลทั่วไป ของจังหวัดอำนาจเจริญ
 

ที่พัก
โรงแรม,รีสอร์ท ที่พักใกล้เคียงในเมือง อำนาจเจริญ

 
           
สืบค้นข่าวของจังหวัด
บริการชข้อมูลย้อนหลังเ เช่น ข่าวเด่น ประกวดราคา ประชาสัมพันธ์
  ข้อมูลผู้บริหาร
ประวัติการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารฯ
 

ร้านอาหาร ร้านอาหาร,สถานที่เหมาะรับประทานอาหาร ใกล้เคียงในเมือง อำนาจเจริญ

 
           
สืบค้นเบอร์โทรส่วนราชการ
บริการสืบค้นข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ
  ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารฯ ในจังหวัดอำนาจเจริญ
  สินค้าโอทอป
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของแต่ละอำเภอ ในจังหวัดอำนาจเจริญ
 
           
ข่าวออนไลน์
รวบรวมข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์
  วาระงานผู้บริหารฯ
รายงานการปฎิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด ตามปฎิทินวาระงาน
  ไหว้พระ 9 วัด
รวมวัด,สถานที่ศักดิ์สิทธ์ ในโครงการไหว้พระเก้าวัดของจังหวัด อำนาจเจริญ
 
           
ค้นหาsearch engine
สืบค้นข้อมูลภายในเว็บไซต์ โดย ใช้เครื่องมือ Google
  สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ติดต่อหรือฝากข้อความถึงผู้บริหารฯ จังหวัดอำนาจเจริญ   ป้ายประชาสัมพันธ์
รวมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโฆษณาที่เกี่ยวข้อง
 
           
บอกรับข่าวสาร
แบบฟอร์มบอกรับข่าวสาร หรือจดหมายข่าวจังหวัดอำนาจเจริญ
  ติดต่อและแผนที่ตั้ง
แผนที่ตั้,ที่อยู่ศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ
  บริการดึงข่าว Rss Feed
ข่าวเด่น , ประชาสัมพันธ์ ,น่าสนใจ ,ประกาศ,กิจกรรม,ประกวดราคา ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
 

 

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels