วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 00:31
amnat.info
google
 
 
 
     
 

ข่าวน่าสนใจ / ข่าวประกาศ

   
 
ประกาศหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ....
( 1.9 MB)
ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน....
( 972.5 KB)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.....
( 2.74 MB)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน....
( 2.56 MB)
ประกาศ สป. ลว.14 มิ.ย.2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ....
( 843.37 KB)
ประกาศ สป.มท. ลว. 29 พ.ค.60 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ....
( 1.62 MB)
การเปิดเผยราคากลาง รายการคำนวณราคากลาง งานจัดจ้าง อำเมืองอำนาจเจริญ....
( 987.91 KB)
ประกาศ สป. ลว.4 พ.ค. 2560 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ....
( 1.62 MB)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน" รุ่นที่ 1 ....
( 1.06 MB)
ประกาศรถค้างชำระภาษี....
( 564.68 KB)
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ อบต.ไร่สีสุก....
( 575.75 KB)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สนจ.อจ.....
( 2.19 MB)
เอกสารคำนวณราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ....
( 14.5 MB)
รับสมัครสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง....
( 2.73 MB)
ทุนไปศึกษาวิชา ณ University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2560....
( 85.26 KB)
หลักสูตรการอบรมของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล....
( 4.08 MB)
เอกสารการคำนวณราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ (เพิ่มเติม).... ....
( 27.55 MB)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.โพนเมืองน้อย....
( 4.25 MB)
การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 ....
( 1.75 MB)
การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 ....
( 1.75 MB)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ....
( 2.95 MB)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ....
( 1.5 MB)
ประกาศขายทอดตลาดครภัณฑ์ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ....
( 2.25 MB)
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ อบต.สร้างถ่อน้อย....
( 4.71 MB)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559....
( 875.05 KB)
กิจกรรมเดิน- วิ่ง เพื่อสุขภาพ (MHK-MSU Mini-Haft Marathon) ครั้งที่2....
( 1.15 MB)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560....
( 2.28 MB) คลิกดูรายละเอียด....
ประกาศแจ้งเตือนการหลอกลวงประชาชนโครงการกู้เงินเพื่อพัฒนาเกษตรกร....
( 348.41 KB) คลิกดูรายละเอียด....
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ....
( 293.54 KB) คลิกดูรายละเอียด....
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ....
( 334.84 KB)
ประกาศ สป.มท. ลว. 15 พ.ย.59 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ....
( 4.61 MB)
สำนักงาน ก.พ.ร.เปิดรับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้ารวมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11....
( 300.21 KB)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ....
( 462.45 KB)
ราคากลางงบประมาณปรับปรุงที่ว่าการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ....
( 3.75 MB)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ....
( 792.51 KB)
 
 
 
  
     
 
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 

  ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด

  สารสนเทศจังหวัด

  บริการประชาชน

  ติดตามเราได้ที่
  สถานีโทรทัศน์

  หนังสือพิมพ์
  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
   
 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels