วันที่ปัจจุบัน : 29/06/2017 เวลา 11:38
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
2318
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0622.3/พ.1/ e /09 /2558
( สำเนา ) (สิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแ....

2317
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ .เลขที่ คค0622.3/พ.1/ e / 08 /2558
( สำเนา ) ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ....

2316
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0622.3/พ.1/ e /07 /2558
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (....

2315
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0622.3/พ.1/ e /06 /2558
( สำเนา ) (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบ....

2314
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง....

2313
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำปลีก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (....

2312
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดินฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอา....

2311
สอบราคาจ้างจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อเพื่อนำไปเผาทำลาย
( สำเนา ) ประกาศ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเ....

2310
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย (สถ.ศพด.1) และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง (สถ.ศพด.2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา....

2309
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ ( สำเนา ) ปร....

2308
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ....

2307
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (....

2306
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๙ บ้านคำโพน
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอน....

2305
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคม หมู่ที่ ๕
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้า....

2304
สอบราคาจ้างโครงงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมุ่ที่ ๘ บ้านธารศิลา
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงงการก่อสร้....


109 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels