วันที่ปัจจุบัน : 28/06/2017 เวลา 21:12
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3856
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๔ เซนติเมตร แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (กม. ๘๒ + ๓๑๐) –บ้านป่าติ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเป....

3855
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเสริมทางแบบ Para Asphaltic Concrete บ้านโปโล หมู่ที่ 4 ตำบลไก่คำ
( สำเนา ) ประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลไก่คำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้....

3854
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ ....

3853
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Pavement ln-Place Recycling หมู่ที่ 4,10 บ้านหัวดง - บ้านหนองเดิ่น ตำบลเค็งใหญ่
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิว....

3852
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Pavement ln-Place Recycling หมู่ที่ 2 บ้านเค็งใหญ่ - หมู่ที่ 4,10 บ้านหัวดง ตำบลเค็งใหญ่
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิว....

3851
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถและงานซ่อมแซมพื้นลานและถนนภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถและงานซ....

3850
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก ....

3849
สอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำที่ทำการ และก่อสร้างรั่วกำแพงที่ทำการ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการปรั....

3848
การประมุลให้เช่าเพื่อจัดหาประโยชน์ร้านอาหารตามสั่ง
คลิกที่ดาวน์โหลด เพื่อดูรายละเอียด....

3847
การประมูลให้เช่าเพื่อจัดหาประโยชน์จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด
คลิกที่ดาวน์โหลด เพื่อดูรายละเอียด....

3846
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 7 บ้านบุ่งเขียวน้อย
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลโคกก่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่....

3845
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 3 บ้านบุ่งเขียว
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลโคกก่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่....

3844
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ โครงการประชาชนพึ่งตนเองด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๖ รายการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทที่เกี่....

3843
สอบราคาจ้างบ้านพักสื่อสารจังหวัดยโสธร
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดยโสธร เรื่อง สอบราคาจ้างบ้านพักสื่อสารจังหวัดยโสธร ....

3842
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลเค็งใหญ่
....


11 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels