วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 14:29
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
2253
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย อจ.3008 แยก ทล. 202 - อำเภอพนา อำเภอปทุมราชวงศา, พนา จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 1.330 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิว....

2252
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย อจ.3002 แยก ทล.202 - อำเภอเสนางคนิคม อำเภอเมือง, เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 1.455 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิว....

2251
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง สาย อจ.3002 แยก ทล. 202 - อ.เสนางคนิคม อำเภอเมือง,เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเ....

2250
ให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลภานในเขต อบต.จานลาน
ดูรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด....

2249
สอบราคาจ้างจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาผือ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาผู้ประ....

2248
สอบราคาจ้างสอบราคาผู้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒฯาเด็กเล็ก บ้านนาผือ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาผู้ประก....

2247
สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาเรือง
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างเหม....

2246
สอบราคาจ้างจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสวาสดิ์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาผู้ประ....

2245
สอบราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่าหนาด
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาประกอบ....

2244
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการฝายห้วยโสกขี้หมู
( สำเนา ) ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส....

2243
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการฝายห้วยทราย บ้านคำบก ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเห....

2242
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมงานดินโครงการฝายห้วยมะแปป บ้านโนนอนามัย ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคา....

2241
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการฝายห้วยทราย
( สำเนา ) ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก....

2240
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายห้วยพระเหลา
( สำเนา ) ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก....

2239
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา ร่วมกันระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา ....


115 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels