วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 14:42
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
2238
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านจิกดู่ หมู่ ๑,๕,๑๑,๑๒ ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน....

2237
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต จำนวน ๒ ชุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ (แบบมีเงื่อนไข)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดหุ....

2236
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ คณะพยาบาลศาสตร์ (แบบมีเงื่อนไข)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก....

2235
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (แบบมีเงื่อนไข)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึ....

2234
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่....

2233
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.202 - บ.คึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 1.660 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.2....

2232
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย อจ.3009 แยก ทล.212 - บ้านโพนขวาว อำเภอม่วงสามสิบ, หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.120 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิว....

2231
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายแยกทาง อบจ.สาย อจ.ถ 1 - 0004 - บ้านหนองมะแซว อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 1.630 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายแยกทาง อบ....

2230
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย อจ.3006 แยก ทล.202 - อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา, ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 1.532 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิว....

2229
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย อจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านไร่สีสุก อำเภอเมือง,เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงแก้ไขบริ....

2228
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสาย บ.โนนกุง - บ.หาด อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 0.557 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสาย บ.โนนกุง....

2227
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย....

2226
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการฝายห้วยทราย
( สำเนา ) ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก....

2225
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการฝายห้วยคูณ
( สำเนา ) ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส....

2224
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการฝายห้วยมะแปป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ( สำ....


116 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels