วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 14:11
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
2223
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านจิกดู่ หมู่ ๑,๕,๑๑,๑๒
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ เรื่อง....

2222
สอบราคาจ้างงานปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า ๓ เฟส
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุง/ต่อเติมห้องป....

2221
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านนาหนองใหญ่ หมู่ที่ ๖
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลาน....

2220
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วิินิจฉัย เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับกลาง ๒ หัวตรวจ
( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วิินิจ....

2219
ปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สำนักงานเทศบาลตำบลนาวัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 1/2558 ลว 24 ตุลาคม 2557....

2218
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองทับม้า หมู่ที่ 1 ตำบลเสนางคนิคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวด....

2217
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองทับม้า หมู่ที่ 11ตำบลเสนางคนิคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวด....

2216
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสรา้งระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 7 ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ....

2215
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลและระบบปฏิบัติการ จำนวน ๗ ชุด
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่า....

2214
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาวัด หมู่ 8 ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลนาวัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสู....

2213
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองทับม้า หมู่ที่ 1 ตำบลเสนางคนิคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระ....

2212
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองทับม้า หมู่ที่ 11ตำบลเสนางคนิคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระ....

2211
สอบราคาเช่าเช่ารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์
( สำเนา ) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาเช่าเช่ารถบรรทุก....

2210
สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคปพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ต....

2209
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ครั้งที่ ๒
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ....


117 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels