วันที่ปัจจุบัน : 18/08/2017 เวลา 06:59
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
2117
ประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคม ภาคที่ 7
วันนี้ 26 สค. 57 จังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าภาพจัดประชุมสันนิบาตมูลนิธิและสมาคม ภาคที....

2116
พิธีเปิดงาน "เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์ไทยเข้มแข็ง"
วันที่ 25 สค.57 นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผวจ.อำนาจเจริญ ประธานเปิดงาน "เครือข่ายเข....

2115
ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร ศาลากลางจั....

2114
ประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57 ที่ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริ....

2113
เปิดการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เมื่อวันท่ี 25 ส.ค.57 นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นปร....

2112
สอบราคาซื้อแถบตรวจวัดระดับการแข็งตัวของเลือด
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อแถบตรวจวัดระดับการแข็ง....

2111
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล.2134 - บ.โพนเมือง อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 1.373 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สายแยก ทล....

2110
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็....

2109
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สาย แยก ทล.2134 - บ้านหนองช้างน้อย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.235 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สาย แยก ท....

2108
ประชุมเตรียมความพร้อม คกก.รักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว
วันนี้ 22 สค.57. เวลา 10.00 น. ที่ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายวีระวัฒน....

2107
ผวจ.อจ. เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการร้านเกมสีขาว
วันนี้ 22 สค.57 นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผวจ.อจ. เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประ....

2106
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(21 ส.ค.57) ที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ นายวีระวัฒน์ ชื่นวา....

2105
ประชุมโต๊ะข่าวคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดฯ
(21 ส.ค.57) เวลา 08.00 น. ที่ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจ....

2104
สอบราคาก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึง จำนวน 1 รายการ
สอบราคาก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึง จำนวน 1 รายการ....

2103
สอบราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 บรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น น้ำหนักสุทธิถุงละ 50 กก. เลขที่ สซ.จ.20/2557
สอบราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 บรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น น้ำหน....


123 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels