วันที่ปัจจุบัน : 24/06/2017 เวลา 22:56
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
2059
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒ ต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร ตามแบบอบต.นาผือ เลขที่ ๐๐๓/๒๕๕๗
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อ....

2058
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาผือ จำนวน ๕ ศูนย์
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสื่อกา....

2057
แถลงข่าวการจัดแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลฯ
วันนี้ (31 ก.ค.57) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจ....

2056
จ.อจ.ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
วันนี้ ที่จังหวัดอำนาจเจริญ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจร....

2055
จ.อจ.ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการ ศพส.จ.อจ
วันนี้ (30 ก.ค.57) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจั....

2054
จ.อจ.ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2557
วันนี้(30 ก.ค.57) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจัง....

2053
ประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลไก่คำ
วันนี้(29 ก.ค. 57) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไก่คำ ตำบลไก่คำ อำ....

2052
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอำนาจเจริญ
วันนี้ (29 กค.57) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายขิด ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดอำน....

2051
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุก
วันนี้(29 ก.ค. 57) เวลา 08.45 น. ที่ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมเลิศวิจิตร จังหวัดอ....

2050
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตู้ควบคุมระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า (MDB) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับ....

2049
สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงตู้ควบคุมลิฟท์โดยสาร จำนวน ๑ ตัว
( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมบำรุ....

2048
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้และเพาะชำกล้าไม้ โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ฯ ประจำปี๒๕๕๗ จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการส....

2047
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ....

2046
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้ข้างเตียงสแตนเลส
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ห....

2045
ประชุมโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
วันนี้(28 ก.ค. 57) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนา....


125 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels