วันที่ปัจจุบัน : 20/08/2017 เวลา 09:31
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
2024
พิธีทำบุญตักบาตร สร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ
วันนี้(22 ก.ค.57) เวลา 06.30 น. ที่ วัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อำนาจเจ....

2023
ยกเลิกประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง
คลิกที่ดาวน์โหลดเพื่อดูรายละเอียด....

2022
จ.อจ.ประชุมเตรียมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนทีฯ
วันที่ 21 กค.57 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเกษตรฯ อจ. นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เก....

2021
คณะผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี เข้าพบ รอง.ผวจ.
วันนี้ เวลา 13.30 น. ที่ห้องพญาครุต ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายอภิชาติ ....

2020
จ.อจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนสวนยางพาราฯ
วันนี้ เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ....

2019
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก....

2018
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ๘ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาป....

2017
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๓
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุ....

2016
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ชภ.๒ ชช.๒ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗
( สำเนา ) ประกาศ การเคหะแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระ....

2015
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่....

2014
จ.อจ.ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วันนี้ เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัมนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ นายอภิชาติ....

2013
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขให้ประชาชน
จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรม “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์....

2012
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ( วัสดุการศึกษา ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาผือ จำนวน ๕ ศูนย์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบรา....

2011
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนฯ
วันนี้ เวลา 10.00 น. ที่วัดอำนาจ อำเภอลือำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายอภิชาติ งามกม....

2010
จังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
วันนี้ ที่แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองกุดปลาเกิ้ล บ้านก่อ ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จั....


129 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels