วันที่ปัจจุบัน : 21/08/2017 เวลา 17:05
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
1931
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ถนนจันทิราช บ้านหนองทับม้า ม.๑ (ฝั่งหน้าบ้าน ผอ.สิงขร สุริยะศรี)
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร....

1930
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ถนนกกแดง บ้านหนองทับม้า หมู่ที่ ๑๒ (ฝั่งหน้าบ้าน ผอ.วิจิตร บุตรดี)
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร....

1929
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยศาลา ๓ บ้านหนองทับม้า หมู่ที่ ๑๒ (ฝั่งหน้าบ้าน อ.อำไพ มีบ้านต้น)
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร....

1928
สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑๔ รายการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑....

1927
สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเกษ....

1926
จ.อจ.ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผล TO BE NUMBER ONE
วันนี้ เวลา 13.00 น.ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัด นายอภิชาติ งามกมล ....

1925
จังหวัดอำนาจเจริญจัดประชุม Vedio ConFerence
วันนี้ ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่ารา....

1924
จังหวัดอำนาจเจริญเปิดแล้วงาน Amnatcharoen Tourism Festival
วันนี้ เวลา 08.30 น. ที่ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายวีระวัฒน์ ....

1923
จ.อจ.ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
วันนี้ เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายวีร....

1922
พมจ.อจ.ประชุมอนุกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้สมัครฯ
วันนี้ เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวั....

1921
จ.อจ.จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปฯ
วันนี้(9 มิ.ย. 57) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นายวีระว....

1920
สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหร้บเด็กปฐมวัย
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไก่คำ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเรี....

1919
Amnatcharoen Tourism Festivel ประจำปี ๒๕๕๗
อำนาจเจริญ จัดงาน Amnatcharoen Tourism Festivel ประจำปี ๒๕๕๗ นายวีระวัฒน์ ชื....

1918
สอบราคาซื้ออาหารเสริม ( นม ) ยู เอส ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิตร ตรานมโรงเรียน ชนิดจืด จำนวน ๖๒,๑๓๐ กล่อง
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม ....

1917
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In–Place จำนวน 7 โครงการ
กรมทางหลวงชนบท โดย สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสง....


135 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels