วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 14:30
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
1912
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกก่อง
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก....

1911
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ ๘
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก....

1910
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนก่อ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก....

1909
นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผวจ.อจ. นำหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน พี่น้องประชาชน ร่วมงานปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสุขให้ประชาชนเพื่อการปฎิรูปประจำพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
(4 มิ.ย.57) เวลา 18.30 น.ที่ลานหอนาฬิกา สวนสาธารณะมิ่งมงคล นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริ....

1906
นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผวจ.อจ. แถลงข่าวโครงการอำนาจเจริญ TOURISM FESTIVAL
(4 มิ.ย.57) เวลา 17.30 น.ที่สวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริ....

1905
จ.อจ.ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
วันนี้ เวลา 14.00 น. ที่บริษัทโตโยต้า อำนาจเจริญ จำกัด นายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่....

1904
จ.อจ.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันนี้ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน....

1903
จ.อจ.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
(4 มิ.ย.57) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมชิตสกลธ์ ฟลาวเวอร์แลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอำ....

1902
จ.อจ.กิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD)
เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายอภิชาติ งามกม....

1901
นายอภิชาติ งามกมล รอง.ผวจ.อจ. เป็นประธานประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(3 มิ.ย.57) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด....

1900
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลกุดปลาดุก
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงกา....

1899
นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผวจ.อจ. เป็นประธานประชุมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ระดับจังหวัด
วันนี้ 2 มิ.ย.57 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมราชสีห์ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเ....

1898
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาหกสิบ หมู่ที่ ๑๖
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงกา....

1897
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดฝา คสล. บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ ๑
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงกา....

1896
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝา คสล. บ้านน้ำคำพัฒนา หมู่ที่ ๑๑
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงกา....


136 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels