วันที่ปัจจุบัน : 29/06/2017 เวลา 11:57
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
1786
จ.อจ.เปิดการอบรมลูกเสือชาวบ้านต้านภัยยาเสพติด
เวลา 09.30 น. ที่ วัดดอนหวายธรรมรักษ์ ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดอ....

1785
จ.อจ.จัดพิธีพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
( 2 เม.ย.57 ) เวลา 10.30 น. ณ วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) จังหวัดอำนาจเจริญ นา....

1784
จ.อจ. จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
( 2 เม.ย.57 ) เวลา 09.45 น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอ....

1783
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลอำนาจมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ด้วยวิธีก....

1782
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลอำนาจมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแ....

1781
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานกีฬา ศาลาประชาคม หมุู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลอำนาจมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานกีฬา ศาลาประชา....

1779
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ
( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ที่....

1778
สอบราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ ๑๐ - อบต.ห้วยไร่ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๖
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยา....

1777
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลไม้กลอนสายแยกถนนทางหลวงชนบท ๓๐๐๘ ถึง บ้านโคกกลาง
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ....

1776
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลไม้กลอนสายบ้านโนนทุ่งหมู่ที่ ๗ ถึงบ้านดอนชาดหมู่ที่ ๓
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ....

1775
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลไม้กลอน สายบ้านถ่อนหมู่ที่ ๑๐ ถึง บ้านปทุมแก้ว
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ....

1774
สอบราคาจ้างปรับปรุงขยายแดนหญิง
....

1773
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด
....

1772
ส่งสำเนาปะกาศสอบราคาจ้างเหมา
....

1771
จ.อจ.จัดโครงการส่งเสริมการเก็บสำรองเสบียงอาหารสัตว์ในชุมชน
เวลา 13.30 น. ที่บ้านหนองหิน ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายวีร....


142 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels