วันที่ปัจจุบัน : 20/08/2017 เวลา 09:28
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
1736
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร เพื....

1735
จ.อจ.ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ
วันนี้ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ....

1734
สอบราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาวท่อนละ ๕.๐๐ ม. ตามมาตรฐาน มอก.๑๒๖-๒๕๔๘ และรายการอื่นๆ รวม ๓ รายการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ....

1733
สอบราคาจ้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านเหล่าเลิง หมู่ที่ ๒
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี เรื่อง สอบราคาจ้างท่อลอดเหลี่ยม ....

1732
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านนาล้อม
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระ....

1731
จ.อจ.ประชุมอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
วันนี้ เวลา 13.30 ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นาย....

1730
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อบ. ลงนาม (MOU) จังหวัดอำนาจเจริญ
วันนี้ ( 21 มี.ค.57 ) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมฝ้ายขิด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริ....

1729
จ.อจ.จัดสภากาแฟกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคราชการและภาคเอกชน
เช้าวันที่ ( 21 มี.ค. 56 ) เวลา 07.00 น. นายอภิชาติ งามกมล รองผู้ว่าราชการจังหวั....

1728
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชนเผ่าภูไท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชนเผ่าภูไท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอน....

1727
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุ
....

1726
ประมูลซื้อราคาด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด6ล้อ
....

1725
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2เครื่อง(แบบมีเงื่อนไข) ครั้งที่ 2
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (แบบมีเงื่อ....

1724
ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์(เครื่องจับพิกัด GPS)
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องจับพิกัด GPS (งบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ....

1723
การสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
....

1719
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์โปรเตอร์ จำนวน1 เครื่อง
. มหาวิทยาลัยร าชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ....


147 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels