วันที่ปัจจุบัน : 18/08/2017 เวลา 06:14
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
1650
จ.อจ.จัดประชุมโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
วันนี้ เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายอภ....

1649
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาค 3 ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
วันนี้ เวลา 13.00 น. ที่ห้อง poc ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 นายนิรันดร ชัย....

1648
อ.เสนาคนิคม จ.อำนาเจริญ จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่
เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 57 ที่บริเวณตลาดสด เทศบาลตำบลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นา....

1647
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ
จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีความประสงค์จะปร....

1646
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ๒ กลุ่ม จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึ....

1645
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน ๒ รายการ แบบมีเงื่อนไข (ครั้งที่ ๒)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึ....

1644
สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชเพื่อผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ตามแผนพัฒนากล่มจังหวัดฯ ปี ๒๕๕๗
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศู....

1643
สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง ขนาด....

1642
สอบราคาจ้างงานก่อสร้างรั้วคอนกรีต ประตู ป้าย และถนน คสล. น.ลืออำนาจ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานก่อสร้างรั้วคอนก....

1641
สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยสำนักงานไปรษณีย์เขต 10 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้า....

1640
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ท่อเหล็กเหนียว มอก.๔๒๗/๒๕๒๗ และรายการอื่นๆ รวม ๓๙ รายการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ท่อเหล็กเหนียว มอ....

1639
สอบราคาซื้อครุภัณณฑ์ยายพาหนะและขนส่ง ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี รถบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดา
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณณฑ์ยายพาห....

1638
จ.อจ.จัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
วันที่ 18 ก.พ.57 ที่ โรงเรียนบ้านคำแก้ว ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน นายบุญยืน คำหงษ....

1637
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับรูปแปลงนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี จังหวัดอำนจริญ(งบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาปรับรูปแปลงนา ด้วยวิธีทางอิเล็ก....

1636
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับรูปแปลงนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี จังหวัดอำนจริญ(งบพัฒนาจังหวัด)
จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาปรับรูปแปลงนา ด้วยวิธีทางอิเล็ก....


152 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels