วันที่ปัจจุบัน : 24/08/2017 เวลา 06:23
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3835
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถมดินปรับพื้นที่ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง....

3834
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง....

3833
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทที่เกี่ยวกับด้านการผลิต โครงการประชาชนพึ่งตนเองด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๖ รายการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทที่เกี่....

3832
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแฝก ตำบลสร้างนกทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการ....

3831
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที 6 บ้านคำพะโอ ตำบลสร้างนกทา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการ....

3830
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี pavemant In-place สายทางแยก อจ.ถ.36-001 แยก ทช.อจ.3016 - บ้านดอนเมย (ช่วงแยกบ้านโนนผึ้ง ม.7 ต.นาจิกไปบ้านดอนเมย ต.ดอนเมย)
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อม....

3829
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สาย อจ.ถ.36-001 แยก ทช.อจ.3061-บ้านดอนเมย (ถึงเเยกทางเข้าบ้านหนองนาเทิง)
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคร....

3828
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านหนองมะแซว หมู่ที่ 1 (ตามแบบ อบต.หนองมะแซว กำหนด)
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการ....

3827
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กา....

3826
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตยาสม....

3825
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (สายลำห้วยอีหรอยตอนบน) บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝ....

3824
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (สายลำห้วยนาหว้าตอนบน) บ้านนาเวียง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝ....

3823
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (สายลำห้วยเตยตอนล่าง) บ้านห่องเตย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝ....

3822
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (สายลำห้วยเตยตอนบน) บ้านห่องเตย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝ....

3821
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (สายลำห้วยอีหรอยตอนล่าง) บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝ....


16 of 257   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels