วันที่ปัจจุบัน : 24/08/2017 เวลา 06:17
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
1477
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ....

1476
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยนาแซง
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่....

1475
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยวังเทียม
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่....

1474
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยงูเหลือม
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่....

1473
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยบ่อ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่....

1472
ประกาศให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน มีความประสงค์จะให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดสิ่งป....

1471
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑๓๐ เครื่อง (พร้อมติดตั้ง)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร....

1470
สอบราคาซื้อรถกู้ชีพประจำศูนย์กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน (รถกระบะ)
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง สอบราคาซื้อรถกู้ชีพประจำ....

1469
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหินเกิ้ง
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนค....

1468
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๖ บ้านภูดานกอย
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนค....

1467
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดอนนกยูง
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนค....

1466
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพพร้อมโป๊ะเทียบเรือบริการ
( สำเนา ) ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงกา....

1465
การประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020" จังหวัดอำนาจเจริญ
....

1464
จ.อจ.จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระญาณสังวรฯ
เวลา 10.30 น. ที่วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชกา....

1463
สอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)
ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยดรงพยาบาลขุขันธ์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ....


164 of 257   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels