วันที่ปัจจุบัน : 26/06/2017 เวลา 12:51
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
1360
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้ว....

1359
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร....

1358
สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลโคกก่ง เรื่อง สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับเ....

1357
จ.อจ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี
เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายวีระวัฒน์....

1356
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมงานดินโครงการฝายห้วยไผ่ (ตอนบน)
( สำเนา ) ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ....

1355
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร....

1354
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้แรงงานราษฎร
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าแซง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร....

1353
จ.อจ. จัดการประกวด To Be Number One 2014
เวลา 09.30 น.ที่หอประชุมพญานาครินทร์ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัด....

1352
จ.อจ.จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา
เมื่อวันที่ (7 ต.ค. 56) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช....

1351
สอบราคาจ้างติดตั้งเหล็กดัด ภายในอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๓ ชั้น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งเหล....

1350
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป จำนวน ๕๖ เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร....

1349
สอบราคาจ้างติดตั้งเหล็กดัด ภายในอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๓ ชั้น คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งเหล....

1348
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร....

1347
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์....

1346
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร ส่วนหย่อม และสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
( สำเนา ) ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะ....


168 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels