วันที่ปัจจุบัน : 26/06/2017 เวลา 12:52
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
1220
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนภายในหมู่บ้าน) หมู่๙ บ้านไร่แสนสุข
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถน....

1219
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนภายในหมู่บ้าน) บ้านคำสมบูรณ์ หมู่๑๐
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถน....

1218
สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด &#๖๑๕๒๘; ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร (Open)พร้อมติดตั้งตู้คอลโทรลและเครื่องสูบน้ำเข้ากับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านนาคำ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุด....

1217
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๑๐ ม๓ พร้อมเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ หมู่ ๑๐ บ้านคำสมบูรณ์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อ....

1216
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม....

1215
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหนองแฝก ม.๑๑ (ช่วงหน้าบ้านนางทองสาย ชิณวรรณะ - ถนนทับม้า)
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อ....

1214
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหนองแฝก ม.๑๑ (ช่วงหน้าบ้านนางทองสาย ชิณวรรณะ - ถนนทับม้า)
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อ....

1213
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหนองแฝก ม.๑๑ (ช่วงหน้าบ้านนางทองสาย ชิณวรรณะ - ถนนทับม้า)
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อ....

1212
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม....

1211
สอบราคาจ้างจัดงานสหกรณ์ไทยรวมใจสู่อาเซียน
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานสหกรณ์ไทยรวมใจ....

1210
สอบราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงานกลุ่ม....

1209
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ....

1208
สอบราคาซื้อถังน้ำดื่มไฟเบอร์กลาส
( สำเนา ) ประกาศเทศบาลตำบลโคกก่ง เรื่อง สอบราคาซื้อถังน้ำดื่มไฟเบอร์กลาส ....

1207
สอบราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อรถยน....

1206
สอบราคาซื้อชุดจัดเก็บและส่งต่อรูปแบบการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจระบบดิจิตอล ในโรงพยาบาลเครือข่าย (เครื่องแม่ข่าย ๑ ชุด เครื่องลูกข่าย ๖ ชุด)
( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดจัดเก็บและส่งต่อร....


177 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels