วันที่ปัจจุบัน : 21/08/2017 เวลา 17:35
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
1235
สอบราคาจ้างโครงการสิงหาพาแม่เที่ยวไทย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เขตท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีควา....

1234
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖( สำเนา....

1233
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ ( สำเนา ) ....

1232
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖( สำเนา....

1231
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) จำนวน ๕ ชุด กองการศึกษา
( สำเนา ) ประกาศเทศบาลตำบลพระเหลา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่อง....

1230
โรงพยาบาลขุขันธ์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฎฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ
โรงพยาบาลขุขันธ์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฎฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยแบ่....

1229
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ปริมาณ 10 ลบ.ม./ชม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู....

1228
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเชือก ตำบลนาจิก - บ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่....

1227
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์
( สำเนา ) ประกาศเทศบาลตำบลพระเหลา เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัส....

1226
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔,๖,๘ (ถนนภายในหมู่บ้าน หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถน....

1225
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหน้าโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา)หมู่ ๑ บ้านคึมใหญ่
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อ....

1224
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านหนองเม็ก
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถน....

1223
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนภายในหมู่บ้าน)บ้านภูเขาขาม หมู่ ๘
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถน....

1222
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านไร่แสนสุข-โคกสำราญ) หมู่ ๙ บ้านไร่แสนสุข
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถน....

1221
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนภายในหมู่บ้าน) บ้านไร่แสนสุข หมู่ ๙ โครงการ ๒
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถน....


178 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels