วันที่ปัจจุบัน : 29/06/2017 เวลา 11:41
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
1205
สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Single Surface Treatmentสายทางแยก ทล.2210 (กม. 10+915)– บ.หนองนกหอ อ.หัวตะพาน,ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาก่อสร้....

1204
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย อจ.3007 แยก ทล. 212 - บ้านโพนเมือง (บ้านเชือก - บ้านหนองปลิง) อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.309 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมสร้าง....

1203
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย อจ.3016 แยก ทล. 202 - บ้านบ่อบุ (บ้านนาจิก - บ้านเชือก) อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 1.868 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมสร้าง....

1202
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย อจ.6014 บ้านหัวตะพาน - บ้านโนนตูม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.710 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมสร้าง....

1201
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สาย อจ.3010 แยก ทล. 202 - บ้านคึมใหญ่ (บ้านคึมใหญ่ - บ้านดอนไร่) อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.269 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมสร้าง....

1200
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าแซง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสื่อก....

1199
7สิงหาคม วันรพี วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผวจ.อจ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันรพี" (7 สิงหาคมของท....

1198
จ.อจ. จัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานฯ
ที่โรงยิมส์ โรงเรียนอำนาจเจริญ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจ....

1195
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 ศูนย์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จ....

1194
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ เครื่อง
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิว....

1193
สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิดเปิด-ปิด และปรับระดับที่รองรับขยะได้ ชุดท้ายลักษณะครึ่งวงกลม ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดเก็บน้ำเสีย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า มีสัญญาณไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ครบถ้วน จำนวน ๑ คัน
( สำเนา ) ประกาศเทศบาลตำบลนายม เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท....

1192
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ เครื่อง
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิว....

1191
สอบราคาซื้อชุดวัสดุเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบส่งต่อภาคสนาม
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดวัสดุเพื่อพัฒนาศักย....

1190
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ....

1189
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอม....


178 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels