วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 14:31
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
1184
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วัสดุชันสูตร)
( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพท....

1183
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทวีผล ม.๖
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอ....

1182
ประกาศประมูลจัดให้เช่าอาคารราชพัสดุ
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์จะเปิดประมูลจัดให้เช่าอาคารราชพัสดุ(อาคารพาณิช....

1181
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปริญญา หมู่ที่๒
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก....

1180
สอบราคาซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวม ๔ ชุด
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อซุ้มเ....

1179
สอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจัดซื....

1178
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมสนทนาในรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 12.05 น. เรื่อง "อำนาจเจริญ" ขับเคลื่อน "ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม 2556"
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมสนทนาในรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ในวันที....

1177
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลด้านหลังอาคารหอพักนักศึกษา
( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปร....

1176
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับนักศึกษาพิการในอุดมศึกษา จำนวน ๕ เครื่อง
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอม....

1175
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำน....

1174
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยสวรรค์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงกา....

1173
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑๔ บ้านคำน้อย
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงกา....

1172
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๒ บ้านคำน้อยขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบต. กำหนด
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงกา....

1171
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๖
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงกา....

1170
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้อย หมู่ที่ ๑๔
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงกา....


181 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels