วันที่ปัจจุบัน : 24/06/2017 เวลา 22:00
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
1158
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
( สำเนา ) ประกาศเทศบาลตำบลโคกก่ง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเ....

1157
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แบบ Pavement ln-Place Recycling สาย อจ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 - บ้านนางาม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.703 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวลาดยาง....

1156
สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑....

1155
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลอำนาจ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนคอ....

1154
สอบราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้....

1153
สอบราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้....

1152
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพนา
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเ....

1151
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดจุ ๒๕.๐๐ ลบ.ม.
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถัง....

1150
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บครุภัณฑ์ บริเวณสำนักงานเทศบาล
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้อ....

1149
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไก่คำ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนร....

1148
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเหลิมเหล็ก
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก....

1147
สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนา เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเ....

1146
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง box cultvert หมู่ที่ ๖
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าแซง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่....

1145
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพระเหลา จำนวน ๕ ศูนย์
( สำเนา ) ประกาศเทศบาลตำบลพระเหลา เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัส....

1144
นายอภิชาติ งามกมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเกษตรกร
เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ งามกมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการปร....


181 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels