วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 14:09
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
1124
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
จังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรี....

1123
สอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน
เทศบาลตำบลโคกกลาง มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรีย....

1122
สอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน
เทศบาลตำบลโคกกลาง มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรี....

1121
สอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน
เทศบาลตำบลโคกกลาง มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียน....

1120
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตแบบฝาปิดคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านเค็งใหญ่
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้....

1119
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยแฝก หมู่ ๑ บ้านเค็งใหญ่
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้....

1118
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลปทุมราชวงศามีความประสงค์สอบราคาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ผู้สนใจติด....

1117
เอกสารร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ๑. ความเป็นมา ....

1116
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกกอก , โคกพัฒนา หมู่ที่ ๓ , ๑๒ ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบปร....

1115
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ ชุด
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอ....

1114
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ....

1113
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือท่องเทียวมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือท่องเทียวมุก....

1112
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านนาผาง - หมู่ที่ ๘ บ้านหนองสะโน
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลห้วย เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน....

1111
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านตาดใหญ่ - หมู่ที่ ๙ บ้านดอนชาด
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้าง....

1110
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าหว้า ม. ๑
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน....


185 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels