วันที่ปัจจุบัน : 24/08/2017 เวลา 06:35
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
4053
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกร....

4052
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกร....

4051
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดสิม หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกร....

4050
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกะเลา หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกร....

4049
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเครือซูด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกร....

4048
ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าชำรุดไม่ใช้แล้ว
....

4047
ประกวดราคาซื้อพันธุ์พืช โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามแนวเศรษกิฐพอเพียงจังหวัดอำนาจเจริญ ฯ
....

4046
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๓๗ เครื่อง
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิ....

4045
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ....

4044
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ ๑ ไปบ้านหนองแสง หมู่ ๘
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนค....

4043
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) Blood line
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสด....

4042
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สาย อจ.๓๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ - อำเภอพนา อ.ปทุมราชวงศา,พนา จ.อำนาจเจริญ ระยะทาง ๒.๒๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟั....

4041
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สาย อจ.๓๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ - บ้านโพนขวาว อ.ม่วงสามสิบ,หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟั....

4040
สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘....

4039
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์เทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกว....


2 of 257   หน้าแรกสุด1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels