วันที่ปัจจุบัน : 28/06/2017 เวลา 21:54
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3992
ประกวดราคาจ้างโรงคัดแยกเมล็ดพันธ์ู(งบกลุ่มจังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโรงคัดแยกเมล็ดพันธ์ู(....

3991
ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชระบบน็อคดาวน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงเรือนป....

3990
ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(งบกลุ่มจังหวัด) ปี ๒๕๖๐
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงเรือนพ....

3989
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปี (งบกลุ่มจังหวัด) เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายก....

3988
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส....

3987
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านโคกสวาสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส....

3986
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส....

3985
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าหนาด ม.7 - บ้านหนองเตาเหล็ก ม.4 ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส....

3984
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 6 ตำบลนาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส....

3983
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านโคกกอก หมู่ที่ 3 - บ้านวังแคน ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส....

3982
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนผือ ม.1- บ้านเหล่าหนาด ม.7 ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 (ยกเว้นเกาะกลางถนนและทางเท้า)
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อส....

3981
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๕ รายการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๕ รายกา....

3980
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บรรทุก ๖ ล้อ พร้อมหลังคาโดยสาร จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บร....

3979
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ กลุ่ม
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึ....

3978
ประกวดราคาจ้างเหมาตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ – ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่าง กม.332+200 – กม.356+567 (เป็นตอน ๆ)ระยะทาง 10.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตามแผนบูรณากา....


2 of 253   หน้าแรกสุด1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels