วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 00:09
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
827
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์....

826
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ รายรละเอียดตา....

823
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญจัดกิจกรรม Art In The Garden (ศิลปวัฒนธรรมในสวน)
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญจัดกิจกรรม Art In The Garden (ศิลปวัฒนธรรมในสวน)

....

821
สอบราคาจ้างจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง
( สำเนา ) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างซ่อมบำ....

820
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ ๔ ทิศทาง ขนาด ๖๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๑ เครื่อง
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับ....

819
สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒ รายการ
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อ....

818
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถ....

817
สอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม
จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม ยาชาเฉพาะที่ 2% ยื่นซอ....

816
สอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนระบบมือผลัก จำนวน ๒ ตู้
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนระบบมือผล....

815
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลคำชะอี
( สำเนา ) ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคา....

814
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล ๑๔ เครื่อง
( สำเนา ) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิว....

813
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สามวัยสานสายใยรัก
เทศบาลตำบลนายมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สามวัยสานสายใยรัก ราค....

812
ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยโครงการชลประทานอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อ ....

811
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินภายในบ้านโพนแพง หมู่ที่ ๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินภายในบ้านโ....

810
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินภายในบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินภายในบ้านห....


204 of 254   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels