วันที่ปัจจุบัน : 28/06/2017 เวลา 21:04
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
712
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(แขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3,28 พ.ค. 2555)
กรมทางหลวง โดย แขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3 มีความประสงค์จะประกวด....

711
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร(อบต.สร้างนกทา,28 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้....

710
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑(อบต.ไร่สีสุก,28 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน....

709
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าหนองเลิงใหญ่(สนง.เทศบาลตำบลอำนาจ,25 พ.ค. 2555)
เทศบาลตำบลอำนาจมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าหนองเลิงใ....

708
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(แขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3 ,25 พ.ค. 2555)
กรมทางหลวง โดย แขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3 มีความประสงค์จะประกวด....

707
สอบราคาซื้อรถยนต์แบบดับเบิ้ลแคบ(สนง.จัดหางานอำนาจเจริญ ,25 พ.ค. 2555)
จังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถยนต์แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน ๒ ล้....

706
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(ทต.เสนางคนิคม,25 พ.ค. 2555)
เทศบาลตำบลเสนางคนิคมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ....

705
ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(สนง.เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ,22 พ.ค. 2555)
จังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต ด้วยวิธีการทางอิเล็....

704
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา (ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ,18 พ.ค. 2555)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงา....

703
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร(อบต.เหล่าพรวน,18 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมร....

702
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(แขวงการทางอำนาจเจริญและ อุบลราชธานีส่วนที่ 3 ,18 พ.ค. 2555)
กรมทางหลวง โดย แขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3 มีความประสงค์จะประกวด....

701
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสนางคนิคม(ทต.เสนางคนิคม,14 พ.ค. 2555)
เทศบาลตำบลเสนางคนิคมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศู....

700
สอบราคาซื้อวัสดุปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ(สนง.เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ,11 พ.ค. 2555)
จังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มประสิ....

699
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนภายในหมู่บ้าน) หมู่ ๑(อบต.คึมใหญ่,10 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห....

698
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลงดินลูกรัง(ถนนสายนานางตู๋ บุญเค้า - นานายอุทัย วรรณวัลย์)หมู่ ๒(อบนต.คึมใหญ่ ,10 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งถนนลงดินลู....


208 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels