วันที่ปัจจุบัน : 21/08/2017 เวลา 17:41
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
727
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทศบาลตำบลเสนางคนิคม,12 มิ.ย. 2555)
เทศบาลตำบลเสนางคนิคมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล....

726
ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต(ปุ๋ยเคมี)พร้อมขนส่ง 2 รายการ(สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ,12 มิ.ย. 2555)
จังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต(ปุ๋ยเคมี)พร้อมขนส่ง....

725
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทศบาลตำบลห้วย ,11 มิ.ย. 2555)
เทศบาลตำบลห้วย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู....

724
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์(เทศบาลตำบลห้วย,11 มิ.ย. 2555)
เทศบาลตำบลห้วย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมุ่ที่ ....

723
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้โดยสาร(โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ,11 มิ.ย. 2555)
จังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้โด....

722
ซื้อสารเคมีเบนฟูราคาร์ป 3% GR (สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ,11 มิ.ย. 2555)
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะซื้อสารเคมี (ภัยที่เกิดจากการแพร่ระบาดของศั....

721
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านโค้งอร่าม(อบต.คำโพน ,7 มิ.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายใน....

720
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านภูดานกอย (อบต.คำโพน,7 มิ.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายใน....

719
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลห้วย(เทศบาลตำบลห้วย,7 มิ.ย. 2555)
เทศบาลตำบลห้วยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลห้วย'งบประ....

718
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ,7 มิ.ย. 2555)
จังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนว....

717
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้สาขาโทรศัพท์ (พร้อมติดตั้ง)(โรงพยาบาลอำนาจเจริญ,7 มิ.ย. 2555)
จังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้สาขาโทรศัพท์ (พร้....

716
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลห้วย (เทศบาลตำบลห้วย ,31 พ.ค. 2555)
เทศบาลตำบลห้วยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลห้วย'งบประ....

715
สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ( เทศบาลตำบลโคกก่ง ,31 พ.ค. 2555)
เทศบาลตำบลโคกก่งมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ ราคากลางของง....

714
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อบต.ไร่สีสุก,28 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี....

713
สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร(อบต.โคกสาร,28 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสารมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์กา....


209 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels