วันที่ปัจจุบัน : 24/08/2017 เวลา 06:50
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
642
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น
ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 โดยมี หัวหน้าส....

641
คำสั่งจังหวัด 310//2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ในระดับพื้นที่ "อำนาจเจริญ แผ่นดินทอง พิทักษ์....

640
คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญที่ 264/2555 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญที่ 264/2555 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนา....

638
จังหวัดอำนาจเจริญ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2555 ในวันที่ 22 มีนาคม นี้
จังหวัดอำนาจเจริญ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องใน "วัน อปพร.” ประจำปี 2555 ในวันที่ ....

636
เทศบาลตำบลอำนาจ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕และประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
นายไชยะ เกตุเตียน นายกเทศบาลมนตรีตำบลอำนาจ กล่าวว่า เทศบาลตำบลอำนาจจัดทำโครงการ....

635
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ แจ้งสถานการณ์น้ำและการปลูกพืชช่วงแล้งนี้
ายปิยปัญญา ภู่ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ แจ้งว่า สถานการณ์น....

633
ประกาสคณะกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และวิถีประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมือง เรื่องรางวัลชุมชนต้นแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
ประกาสคณะกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และวิถีประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมือง เรื่อ....

631
ปภ. จังหวัดอำนาจเจริญ เตือนประชาชน อย่าจุดไฟเผาป่า ช่วงฤดูแล้งนี้
ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีอากาศร้อนเพิ่มมากขึ้นและเกิดความแห....

628
ชาวบ้านตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมบวชป่าเพื่อสร้างกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ชาวบ้านตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จัดกิจกรรมบวชป่าเพื่อสร้างกระแสการอนุรักษ์ทร....

627
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2555
ที่ อจ 0016.5/ว 784 24 กุมภาพันธ์พ 2555 เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณ....

626
วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
จาก สถานีควบคุมไฟป่าอำนาจเจริญ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000....

625
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการให้มีความเหมาะสม และสอ....

624
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น
ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4....

623
หนังสือมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 2555 (ฉบับสมบรูณ์)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ,....

622
ที่ อจ.0016.5/ว326 ประกาศคณะกรรมการจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่ 6) จำนวน 1 ฉบับ
ที่ อจ.0016.5/ว326 ประกาศคณะกรรมการจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่ 6) จำ....


215 of 257   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels