วันที่ปัจจุบัน : 21/08/2017 เวลา 17:59
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3712
ให้เอกชนเช่าสิทธิบริการดูดสิ่งปฏิกูล
....

3711
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการจัดซื้อสื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในสถานศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก....

3710
ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน โดยวิธีประ....

3709
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๒ ระบบ
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบก....

3708
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๒ รายการ
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึ....

3707
สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง
( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลดงหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง ....

3706
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลดงหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ....

3705
สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด ๑ ตัน
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ เรื่อง สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบ....

3704
สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด ๑ ตัน
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ เรื่อง สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบ....

3703
สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร และพื้นที่บริเวณโดยรอบ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) กา....

3702
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารให้แก่โรงพยาบาลพนาและศูนย์แพทย์แผนไทยพนา
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอา....

3701
สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลพนาและศูนย์แพทย์แผนไทยพนา
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความ....

3700
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้)
( สำเนา ) ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล....

3699
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ.
....

3698
สอบราคาจ้างปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหัวดอำนาจเจริญ
....


22 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels