วันที่ปัจจุบัน : 29/06/2017 เวลา 10:41
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3619
สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารสด จำนวน ๑๑๐ รายการ
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารสด ....

3618
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์มหาวิทยาลัย ๑ หลัง
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้....

3617
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงจอดรถยนต์ (ศูนย์อาหารมาตรฐานคุณภาพ ๒)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปร....

3616
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน งานอาคารสถานที่ ๑ หลัง
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้....

3615
สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน ๕๐ รายการ
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเค....

3614
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ
( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำ....

3613
สอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ....

3612
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.)
วันนี้ (1 มิ.ย.59) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวั....

3611
ค่ายศาสนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
วันนี้ (1 มิถุนายน 2559) เวลา 10.00 น. นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำ....

3610
การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง : รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
....

3609
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ กิจกรรม ๔.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕....

3608
เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบจักรเย็บผ้าและมอบเงินช่วยเหลือราษฎร
ด้วยนางสมพร แสงเหลือง อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่ 4 บ้านโนนใจดี อำเภอเมือง....

3607
พิธีมอบป้ายร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q
วันนี้ (30 พฤษภาคม 59) เวลา 10.00 น. ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงา....

3606
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม. ที่ 71+836) อำเภอเมือง-บ้านหนองมะเสี่ยง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง....

3605
ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตาเผาข....


26 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels