วันที่ปัจจุบัน : 24/06/2017 เวลา 22:17
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3570
ประชุมคณะอนุกรรมการฯติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระชั้น ๒ ศาลากลางจังห....

3568
ประชุมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระชั้น 2 ศาลากลางจังหว....

3567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
วันนี้ (27 เม.ย.59) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ช....

3566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสีนวน หมู่ที่ ๗,๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบปร....

3565
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
วันนี้ (26 เม.ย.59) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 โรงพยาบาลอำนาจเจร....

3564
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารการจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำ
วันนี้ (26 เม.ย.59) เวลา 09.30 น. นายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจั....

3563
ประกอบพิธี วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันนี้ (25 เม.ย. 59) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจ....

3562
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนก....

3561
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บริเวณทางเข้าอาคารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม....

3560
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการจัดซื้อสื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในสถานศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ....

3559
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก....

3558
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามแผนประชารัฐร่วมใจ
วันนี้ (21 เม.ย.59) เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด....

3557
จัดอบรมเสวนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องปิโตรเลียม
วันนี้(20 เม.ย. 59) เวลา 09.30 น. นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจ....

3556
สัมมนาบุคลากร ปราบปรามการทุจริต
วันนี้ (19 เม.ย.59) เวลา 09.00 น. นายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจั....

3555
ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
จังหวัดอำนาจเจริญปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงก....


29 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels