วันที่ปัจจุบัน : 26/06/2017 เวลา 12:08
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3977
ประกวดราคาจ้างเหมาตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ – พนา จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่าง กม.2+835 – กม.24+821 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 10.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตามแผนบูรณาการเสริมสร้....

3976
ประกวดราคาจ้างเหมาตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น – น้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่าง กม.14+680 – กม.16+100 และ กม.20+000 – กม.27+000ระยะทาง 8.420 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตามแผนบูรณากา....

3975
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียภายในชุมชน บ้านหนองปลิง หมู่ ๔ (บริเวณบ้านนางเติม ถึงบริเวณ บ้านนายจันดา วงศ์สกุล)
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบร....

3974
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบสำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำน....

3973
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสวนเฉลิมพ....

3972
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ....

3971
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด ๓ ช่อง (๓-๒.๑๐X๒.๑๐ ม.) สายดอนปู่ตา –หนองนางแก้ว (ช่วงหนองสร้างเอี่ยน) บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ แห่ง และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อเดือน – บ้าน ผอฺ. อำนวย บ้านภูจำปา หมู่ที่ ๘ และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน อจ.๓๐๐๑ – บ้านแม่หนูจีน ภูมิแสง บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ โครงการ
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลนาหมอม้า เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อ....

3970
ประกวดราคาจ้างขุดสระน้ำขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดสระน้ำขนาด ๑,๒๖๐ ล....

3969
ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่ามุกดาหาร งานสวนป่ามุกดาหาร จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 11/2560
....

3968
ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่ามุกดาหาร งานสวนป่ามุกดาหาร จ.มุกดาหาร
....

3967
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอา....

3966
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอา....

3965
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสน....

3964
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ๔ ประตู (ดับเบิ้ลแค็บ)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (....

3963
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งศูนย....


3 of 253   หน้าแรกสุด1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels