วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 14:20
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3581
จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะกรรมการฯเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันนี้ (4 พ.ค.59) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ....

3580
จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
วันนี้ (4 พ.ค.59) ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนา....

3579
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือกาแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือก....

3578
ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวด....

3577
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวด....

3576
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ ....

3575
ประกาศ เทศบาลตำบลอำนาจ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนนไฮ-ยางช้า หมู่ที่ ๑ ตำบลอำนาจ
เทศบาลตำบลอำนาจมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนนไฮ-ยาง....

3574
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 82+310)– บ้านนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจรา....

3573
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านนาเจริญ-บ้านหนองเม็ก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทา....

3572
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 73+000)-บ้านโพนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทา....

3571
มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ
นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยเมื่อวันที่ 28 เมษาย....

3570
ประชุมคณะอนุกรรมการฯติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระชั้น ๒ ศาลากลางจังห....

3568
ประชุมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระชั้น 2 ศาลากลางจังหว....

3567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
วันนี้ (27 เม.ย.59) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ช....

3566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสีนวน หมู่ที่ ๗,๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบปร....


30 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels