วันที่ปัจจุบัน : 21/08/2017 เวลา 17:11
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3554
เซินม่วนซิดน้ำ ตามฮอยฮีตอีสาน งานบุญบ้านเฮา
@ อำนาจเจริญ วานนี้ ๑๓ เม.ย.๕๙ ดูบรรยากาศ...เซินม่วนซิดน้ำ ตามฮอยฮีตอีสาน งานบุญ....

3553
จัดประชุมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา
วันนี้ (11 เมษายน 2559) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจั....

3551
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ สถานที่ก่อสร้างที่สาธารณประโยชน์บ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกี....

3550
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนบ้านโนนเมือง บ้านกุดซวย ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนาม....

3549
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ (โดยก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง) สถานีตำรวจภูธรลืออำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเพ....

3548
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา บ้านแก้งกฐิน ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา ....

3547
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี ด้านตะวันออก
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.....

3546
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกโดยวิธี Pavement In-Place Recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒(กม.ที่ ๘๒+๓๑๐)- บ้านป่าติ้ว (บ้านโนนหนามแท่ง-บ้านป่าติ้ว)
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“องค์การบริหารส....

3545
จังหวัดอำนาจเจริญจัดงาน KICK OFF การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อำนาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร
วันนี้ (๘ เม.ย. ๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจร....

3544
การประมูลให้เช่าเพื่อจัดหาผลประโยชน์จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด (อาหารตามสั่ง) สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
....

3543
อบรม "นักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์" (DJ TEEN)
@ อำนาจเจริญ พมจ.จัดอบรม "นักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์" (DJ TEEN) ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เ....

3542
แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
....

3541
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
....

3540
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดยื่นซองและเสนอราคาการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นในร่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมระดับจังหวัด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อเคร....

3539
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดยื่นซองและเสนอราคาการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมระดับจังหวัด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อเ....


32 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels