วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 00:52
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3445
ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่องรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
....

3444
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
....

3443
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 73+000)– บ้านโพนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ซ่อมสร....

3442
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและฝึกอบรมแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ประกวดราคาจ....

3441
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
สำนักงานประกันสังคมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซ....

3440
ประกาศ เทศบาลตำบลพนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาล-พนา (เทศบาล 2) อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ตามแบบสน.ศท. อนุบาล 8 (ปรับปรุง 2545) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วย เทศบาลตำบลพนา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรง....

3439
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 73+000)– บ้านโพนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ซ่อมส....

3438
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม. ที่ 71+836) อำเภอเมือง-บ้านหนองมะเสี่ยง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนก....

3437
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (กม.ที่ ๘๒+๓๑๐)– บ้านนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมสร้าง....

3436
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-PlaceRecycling สายบ้านนาเจริญ - บ้านหนองเม็ก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ซ่อมสร้างผิ....

3435
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก เรื่อง สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสร้างบ่อ จำนวน ๑ แห่ง มีจำนวนเด็กนักเรียนทั้งสิ้น ๔๙ คน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย....

3434
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไก่คำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงทรงเหลี่ยม แบบอเนกประสงค์ ขนาดกลาง รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลไก่คำมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงท....

3432
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ (ระยะที่ ๓) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยา....

3431
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย(คุณลักษณะตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก....

3430
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทราย เส้นทางสายบ้านคำโพน(ตำบลคำโพน) - บ้านหนองไฮน้อย ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างโค....


38 of 254   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels