วันที่ปัจจุบัน : 18/08/2017 เวลา 06:54
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3432
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ (ระยะที่ ๓) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยา....

3431
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย(คุณลักษณะตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก....

3430
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยทราย เส้นทางสายบ้านคำโพน(ตำบลคำโพน) - บ้านหนองไฮน้อย ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างโค....

3429
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์และติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำด....

3428
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักผู้ฝึกอบรม ๒ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักผู้ฝึ....

3427
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าแบบเอนกประสงค์ ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิกมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง....

3426
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ (โดยก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง) สถานีตำรวจภูธรลืออำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกี....

3425
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา บ้านแก้งกฐิน ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างสน....

3424
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพสถานที่ก่อสร้างที่สาธารณประโยชน์บ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก....

3423
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนบ้านโนนเมือง บ้านกุดซวย ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา....

3422
ร่วมกันสร้างความเป็นไทย
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ....

3419
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ระยะที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ระยะที่ ๒....

3418
งานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2559
ที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้(26 ก.พ. 59) นายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงศ์ รองผู้ว่ารา....

3417
ประชุมกรมการจังหวัด อำนาจเจริญ
วันนี้ (26 ก.พ.59) ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาเจริญ....

3416
ประชุมติดตามการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย
โดยวันนี้ ( 25 กุมภาพันธ์ 2559 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาล....


39 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels