วันที่ปัจจุบัน : 26/06/2017 เวลา 22:30
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3946
สอบราคาซื้อรถยกโฟล์คลิฟท์
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อรถยกโฟล์คลิฟท์ ------------------....

3945
ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกสีข้าวสาร (กล้องสี) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกสีข้าวส....

3944
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ....

3943
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ชุดให้สารน้ำผู้ใหญ่
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสด....

3942
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ
( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำ....

3941
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑คัน
( สำเนา ) ป....

3940
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดอำนาจเจริญ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณ....

3939
ยกเลิกประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อเอ็นไซม์กำจัดกลิ่นเหม็น ย่อยสลายขยะ ป้องกันแมลงวัน เพื่อใช้สำหรับโครงการบริหารจัดการบ่อกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม (ดงสีบู) ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเ....

3938
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิ....

3937
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายสายรอง ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว งานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement ln - Place Recycling สาย แยกทล. 212 (กม.ที่ 88 + 447) - บ้านนาวัด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.170 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
....

3936
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงการค้าชายแดน งานขยายผิวจราจร,ไหล่ทาง และงานอำนวยความปลอดภัย สาย อจ.๓๐๐๒ แยก ทล.๒๐๒ - อ.เสนางคนิคม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๑๒.๕๐๐ กิโลเมตร
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคม....

3935
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย แยกทล.๒๑๓๔ (กม.๒๑+๘๘๕) - บ้านสว่างใต้ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคม....

3934
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย แยกทล.๒๐๓๔ (กม.๔๕+๖๐๐) - บ้านหนองไฮ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคม....

3933
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงการค้าชายแดน งานขยายผิวจราจร,ไหล่ทาง และงานอำนวยความปลอดภัย สาย อจ.๓๐๐๖ แยก ทล.๒๐๒ - อ.ชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๑๒.๕๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคม....

3932
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร ๓ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปร....


5 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels