วันที่ปัจจุบัน : 24/06/2017 เวลา 22:22
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3227
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานอำนวยความปลอดภัยไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานอำนวย....

3226
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านไร่ขี ต.ไร่ขี ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ไร่ขี อ. ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา....

3225
สอบราคาซื้อชุดของขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดของขวัญวันเด็ก ....

3224
สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๖ รายการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงสีข้าวชุมชน ม.๖,๗ ต.ลือ ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ประกาศอำเภอปทุมราชวงศา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๖ รายการ โ....

3223
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (ครั้งที่ ๒)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรั....

3222
ประกาศเทศบาลตำบลนาหมอม้า เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๗ บ้านนาหมอม้า, หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเรือ เทศบาลตำบลนาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
เทศบาลตำบลนาหมอม้ามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง ใน....

3221
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจร....

3220
ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เรื่อง การประมูลให้เช่าจัดหาประโยชน์ห้องสุขาตลาดสดเทศบาล 2 แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2
....

3219
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจ....

3218
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม.ที่ 46+330) - บ้านทับเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอ....

3217
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านปลาค้าว – บ้านดงสีโท อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอส....

3216
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงชนบทสาย อจ3007(กม.ที่ 8+802) - บ้านน้ำปลีก (ช่วงที่ 3) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทาง....

3215
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม.ที่71+836)–บ้านหนองมะเสี่ยง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ,อำเภอเสนางคนิคม (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอ....

3214
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Parameter Patient Monitor) ให้แก่โรงพยาบาลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจติดตามกา....

3213
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ๘ ชุด รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการติดต....


50 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels