วันที่ปัจจุบัน : 18/08/2017 เวลา 06:24
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3238
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทาง ส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.๒๑๓๔ (กม.๒๑+๘๘๕) - บ้านสว่างใต้ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๒.๘๖๐ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทาง ส่งเสริมกา....

3237
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทางส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา แอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.๓๐๐๖ แยก ทล.๒๐๒ - อำเภอชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๓.๒๕๐ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทางส่งเสริมการ....

3236
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทางส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.๓๐๐๒ แยก ทล.๒๐๒ - อำเภอเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๒.๔๕๐ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทางส่งเสริมการ....

3235
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทาง ส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.๒๐๓๔ (กม.๔๕+๖๐๐) – บ้านหนองไฮ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๓.๑๖๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครง....

3234
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อตรวจสมรรถภพหอดเลือดแดง (ABI ) ANKLE BRACHIAL INDEX โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศโรงพยาบาลลืออำนาจ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อตรวจสมรรถภพหอ....

3233
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ....

3232
จักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ bike For Dad
วันนี้(11 ธ.ค.58) เวลา 15.09 น. ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้....

3231
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกุงชัย-บ้านป่ากุง อำเภอลืออำนาจ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง....

3230
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิลถนนอรุณประเสริฐ บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิลถนน....

3229
ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานค....

3228
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิลถนนอรุณประเสริฐ บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิ....

3227
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานอำนวยความปลอดภัยไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานอำนวย....

3226
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านไร่ขี ต.ไร่ขี ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ไร่ขี อ. ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา....

3225
สอบราคาซื้อชุดของขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดของขวัญวันเด็ก ....

3224
สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๖ รายการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงสีข้าวชุมชน ม.๖,๗ ต.ลือ ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ประกาศอำเภอปทุมราชวงศา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๖ รายการ โ....


51 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels