วันที่ปัจจุบัน : 24/08/2017 เวลา 06:35
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3252
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
วันนี้ (15 ธ.ค.58) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาล....

3251
การฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
วันนี้ (14 ธ.ค.58) เวลา 09.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ....

3249
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตหลักเขตที่ดิน
....

3248
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม แบบพับได้
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ" /> เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์....

3247
ประกาศ เทศบาลตำบลนายม เรื่อง สอบราคาจ้างดัดแปลงปรับปรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเป็นรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร
ทศบาลตำบลนายมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างดัดแปลงปรับปรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเป็นรถ....

3246
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.๓๐๒๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ - บ้านหนองเม็ก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานเสริม....

3245
ระกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จำนวน ๖๕๗,๐๐๐ กก.และท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง ๑๑ พันธุ์ระยอง๗๒ พันธ์เกษตรศาสตร์ ๕๐ พันธุ์ห้วยบง ๖๐ พันธุ์ละ ๔๓๘,๐๐๐ ท่อน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จำนวน ๖๕๗,๐๐๐....

3244
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศาลาเรียนรู้และฐานเรียนรู้)
จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศาลาเรียนรู้และฐา....

3243
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4,5 บ้านคำสร้างบ่อ - บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีกมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวท....

3242
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิล สายทางบ้านคำโพน-บ้านหินเกิ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิล สาย....

3241
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิลถนนอรุณประเสริฐ บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิลถนน....

3240
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านตาดใหญ่ - หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนดู่
เทศบาลตำบลห้วยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู....

3239
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ....

3238
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทาง ส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.๒๑๓๔ (กม.๒๑+๘๘๕) - บ้านสว่างใต้ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๒.๘๖๐ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทาง ส่งเสริมกา....

3237
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทางส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา แอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.๓๐๐๖ แยก ทล.๒๐๒ - อำเภอชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๓.๒๕๐ กิโลเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทางส่งเสริมการ....


52 of 257   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels