วันที่ปัจจุบัน : 20/08/2017 เวลา 09:20
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3212
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกสารท่า ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องก....

3211
ประกาศ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างขนย้ายขยะติดเชื้อเพื่อนำไปเผาทำลาย
โรงพยาบาลอำนาจเจริญมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างขนย้ายขยะติดเชื้อเพื่อนำไปเผาทำลา....

3210
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพารา แอสฟัลติคอนกรีต สาย อจ.3006 แยก ทล.202 อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 3.250 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
....

3209
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่าย ส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติดคอนกรีต สาย แยก อจ.2034 (กม.45+600) - บ้นหนองไฮ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญระยะทาง 3.160 กิโลเมตร ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
....

3208
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายทาง ส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยก ทล.2134 (กม.21+885) - บ้านสว่างใต้ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.860 กิโลเมตร ด้วยวิธรประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
....

3207
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาดครงการข่ายทาง ส่งเสริมการค้าชายแดน งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.3002 แยก ทล.202 อำเภอเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 2.450 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
....

3206
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม.ที่ 40+470)-บ้านคำสร้างบ่อ) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทาง....

3205
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านนาไร่ใหญ่ – นาวัง อำเภอเสนางคนิคม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,904 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทาง ....

3204
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชยางกูร - บ้านนาหนองใหญ่ อำเภอเสนางคนิคม (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวทาง แอส....

3203
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 73+000) – บ้านโพนเมือง (ช่วงที่ 5) อำเภอพนา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,480 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทาง ....

3202
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหนองขอน - บ้านโนนหนามแท่ง อำเภอหัวตะพาน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,982 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทาง....

3201
ก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 92+900) – บ้านนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอ....

3200
ประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ คค 0696/พ.1/ e/ 12 / 2559 กรมทางหลวง โดย แ....

3199
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ )
รงพยาบาลอำนาจเจริญมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ) ตาม....

3198
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการประชาชนพึ่งตนเองด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการประชาชนพึ่....


53 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels