วันที่ปัจจุบัน : 21/08/2017 เวลา 17:20
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3167
ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์
....

3166
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านนาไร่ใหญ่ – นาวัง อำเภอเสนางคนิคม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,904 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเส....

3165
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงชนบทสาย อจ 3007 (กม.ที่ 8+802) - บ้านน้ำปลีก (ช่วงที่ 3) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเส....

3164
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านปลาค้าว – บ้านดงสีโท อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเส....

3163
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม.ที่ 71+836)–บ้านหนองมะเสี่ยง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ,อำเภอเสนางคนิคม (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเส....

3162
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟ....

3161
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
จังหวัดอำนาจเจริญบูรนาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ออกให้....

3160
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
วันนี้ (18 พ.ย.58) เวลา 10.00 น. นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจร....

3159
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
....

3158
สอบราคาจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยหมักและพืชผักสวนครัว ตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ ของสำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน จำนวน 9 รายการ วงเงิน 1,020,000 บาท (รายละเอียดวัสดุและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของปัจจัยการผลิตที่แนบท้ายถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศ))
ประกาศอำเภอหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยห....

3157
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา....

3156
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
....

3155
สอบราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ เอนกประสงค์เป็นรถยนต์ส่วนกลางของกองการศึกษาเพื่อใช้ในภารกิจของสถานศึกษาและเทศบาลตำบลพนา
ประกาศเทศบาลตำบลพนา เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ เอนกประสงค์เป็นรถยนต์ส่วนก....

3154
ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านก้าวหน้าสามัคคี หมู่ที่ ๖ ราคา ๔,๑๑๐,๙๐๐.-บาท
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างระบบประปา....

3153
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เทศบาลตำบลดงมะยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล....


56 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels