วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 14:21
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3148
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านป่าติ้ว หมู่ที่๖
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประป....

3147
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๐ - ๑๐๐ คน (สถ.ศพด.๓) บ้านหนองตาใกล้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ....

3146
สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิล สายทางบ้านคำโพน-บ้านหินเกิ้ง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซิล สายทา....

3145
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒน....

3144
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านฟ้าห่วน ตำบลไร่ขี ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา....

3143
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอ....

3142
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 1 บ้านโคกก่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เทศบาลตำบลโคกก่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลข....

3141
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6,13 บ้านสายนาดง-บ้านห้วยซำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลตำบลโคกก่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขน....

3140
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 9 บ้านคำนกกก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลตำบลโคกก่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขน....

3139
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า บ้านดงสวาง หมู่ที่ ๗ ราคากลาง ๙๗๖,๐๐๐.-บาท
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถ....

3138
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2558
เวลา 09.00 น. (วันนี้ 17 พ.ย.58) ที่วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์....

3137
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนในครอบครัว และต่อต้านการค้ามนุษย์ ขึ้นโดยมีนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน
ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน 2558 ) ส....

3136
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ที่มีคุณสมบัติเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2558
วันนี้ (17 พ.ย.58 ) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจ....

3135
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นกลไกลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วย ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กำกับ ดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
วันนี้ (16.พ.ย.58) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจั....

3133
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจดูความพร้อมด้านสถานที่ในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันนี้ ( 16 พ.ย. 2558 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุม....


57 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels