วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 14:32
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3132
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันนี้( 14 พ.ย. 2558) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจ....

3131
นายยิ่งยศ - นางปุณณภา ธนะจันทร์ ผวจ.อจ./นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และนายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผอ.โครงการชลประทานอำนาจเจริญ มาร่วมรายการ ดำเนินรายการโดย นางจิดาภา แก่นนาคำ ผช.ปชส.อจ. วันนี้มี 2 ประเด็นที่พูดคุยได้แก่ 1.การจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด 18 พ.ย.58 / 2.การบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง.....
เช้าวันพุธที่ 11 พ.ย.58 รายการ"นานาสาระกับผู้ว่าฯอำนาจเจริญ" เวลา 06.10-07.00 น....

3130
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และมอบเงินสงเคราะห์แก่เด็กภายในครอบครัว
วันนี้ (10 พ.ย.58) ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่ง....

3129
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางปุณณภา ธนะจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าฯ ทั้งสองท่าน/ปลัดจังหวัด/ หน.สนง.จว.และ หน.ส่วนราชการ/ ทหาร /ตำรวจ/ สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558
วันนี้ 9 พ.ย.58 เวลา 14.00 น.ที่ สทท.11 NBT อุบลราชธานี นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว....

3128
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 10 ปี สถาบันการเงินชุมชนตำบลไร่ขี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการของสภาบันการเงินชุมชนและประชาชนชาวตำบลไร่ขีและเป็นการเปิดตัวโครงการการรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกในราคาที่เป็นธรรม
วันนี้ (9 พ.ย.58) ที่สถาบันการเงินชุมชนตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดออำนาจเจริ....

3127
นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานปล่อยขบวนตรวจความปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อออกตรวจ และออกคำสั่ง พร้อมดำเนินคดีกับนายจ้าง สถานประกอบกิจการที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
วันนี้(2 พ.ย. 58) ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ....

3126
ายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผวจ.อำนาจเจริญ เยี่ยมเป็นกำลังใจและเป็นประธานมอบเงินและน้ำดื่มสนับสนุน การทำงานของชาวบ้านสองฝั่งลำเซบาย
09.00 น. วันนี้( 2 พย.58) นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผวจ.อำนาจเจริญ เยี่ยมเป็นกำลังใจแล....

3125
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สร้างถ่อน้อยกำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอา....

3124
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านคึมน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางบ้านคึมน้อย ไปลำเซบาย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ อำเภอหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง บ้านคึมน้....

3123
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินถมพร้อมลงหินลูกรัง สายทางบ้านสร้างถ่อใน หมู่ที่ ๓,๑๓ ไปลำเซบาย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ อำเภอหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินถมพร้อมลงหินลูกรัง สายทางบ....

3122
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณศาลากลางจังหวัดยโสธร(๕๖.๑๑.๑๙.๐๑ )
ประกาศ จังหวัดยโสธร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณศาลากลางจั....

3121
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแอวมอง หมู่ที่ ๗ - บ้านชะแงะ หมู่ที่ ๔,๑๒ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ อำเภอหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแอวมอง หมู่ท....

3120
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนเมืองน้อย หมู่ที่ ๑ - บ้่านเหล่าขวาว หมู่ที่ ๓,๑๑ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ อำเภอหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนเมืองน้อย หมู....

3119
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านน้อยนาเวิน หมู่ที่ ๑๐ - บ้านเวียงหลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ อำเภอหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านน้อยนาเวิน หมู่ท....

3118
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขุมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๘ - บ้านชะแงะ หมู่ที่ ๔,๑๒ ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ อำเภอหัวตะพาน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านขุมเหล็ก หมู่ที่....


58 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels