วันที่ปัจจุบัน : 26/06/2017 เวลา 12:41
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3931
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สามแยกซอยรับอรุณ-สามแยกซอยวัวงาม (ฝั่งซ้ายทิศตะวันออก) ปริมาณงาน รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางร....

3930
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กลางหมู่บ้านทางไปสบายดีรีสอร์ท ปริมาณงาน รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางร....

3929
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการฟอกเลือ....

3928
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศและ....

3927
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศและเอ....

3926
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศแล....

3925
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศและเอ....

3924
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศและเอ....

3923
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศและเอ....

3922
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Enterprise จำนวน ๑ ชุด
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแก....

3921
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำรองข้อมูล (Backup Storage) สำหรับงาน MIS จำนวน ๑ ระบบ
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกร....

3920
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ(รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๑ คัน)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ....

3919
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๑ คัน
( สำเนา ) ประกาศเทศบาลตำบลโคกก่ง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส....

3918
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Computer for Classroom CC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวด....

3917
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวด....


6 of 253   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels