วันที่ปัจจุบัน : 18/08/2017 เวลา 06:30
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3958
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จ.อจ.
....

3957
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑๓ รายการ (ครั้งที่ ๒)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องป....

3956
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๔๐ เครื่อง
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอ....

3955
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบสำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
....

3954
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความประกาศสอบราคาซื้อรถยกโฟล์คลิฟท์
....

3952
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตาก ด้วยว....

3951
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม เลขที่ ๒๖๙/๔
( สำเนา ) ประกาศ สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพั....

3950
ประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลย
....

3949
ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส งานสวนป่ามุกดาหาร
....

3948
สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลิน....

3947
ประกวดราคาจ้างจัดจ้างการพัฒนาระบบขายข้าวช่วยชาวนา ด้วยการทำตลาดดิจิตอล Digital Marketing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างการพัฒนาระบบขา....

3946
สอบราคาซื้อรถยกโฟล์คลิฟท์
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อรถยกโฟล์คลิฟท์ ------------------....

3945
ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกสีข้าวสาร (กล้องสี) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกสีข้าวส....

3944
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ....

3943
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ชุดให้สารน้ำผู้ใหญ่
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสด....


6 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels